top of page
pexels-cytonn-photography-955395.jpg

מתווך מאושר

תוכנית תיווך מאושר
ניהול חשבונות פשוט יותר
לשיפור התאימות

אצלנו ב-BONI הכרת הלקוח (KYC) והתאימות הם תהליכים דינמיים. הבנק מקל על פתיחת חשבונות עבור לקוחותינו בשני הסדרים:

 

 1. פתיחת חשבון עסקאות (הלקוח שולט בחשבון הבנק)

 2.  תוכנית מתווך מאושר

2020_11_24_BONTI_WebReady-20.jpg

קבלת פיקדונות במטבע חוץ מייצגת חלק מהותי מהעסק שלנו, ולכן, אנו תמיד שמחים לקבל הצעות  לעסקים חדשים שיכולים להוביל למערכת יחסים הדדית מתגמלת ולהענקת השירותים הנלווים שלנו.

pexels-jopwell-2422293.jpg

פתיחת חשבון בנק

בשליטת הלקוח

כל הבקשות האישיות חייבות להיות מלוות בתצהיר על מקור הכספים. אנו שואפים לפתוח את כל החשבונות תוך שבעה ימים מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.

Abstract Background

תוכנית מתווך מאושר

פתיחת חשבון שותפות 
(מתווך שולט בחשבון הבנק)
 

רבות מהחברות שפונות לקבל את שירותינו הן מתווכים פיננסיים בינלאומיים מוסדרים הפועלים כנאמנים ו/או מספקים שירותי ניהול תאגידי ללקוחותיהם. שירותי הנאמנות כוללים סמכויות לתפעול חשבון הבנק של הלקוח, הכל לטובת הלקוחות ללא יוצא מן הכלל.
תקנות איסור הלבנת ההון של סנט קיטס ונוויס מאפשרות לנו לפתוח חשבונות בנק בשם לקוחות של מתווכים פיננסיים עם בדיקת נאותות ברמה מופחתת בתנאי שחשבונות כאלה יהיו בשליטת המתווך ושמתווך כזה הוא ישות מפוקחת בתחום שיפוט שנחשב שווה ערך לסנט קיטס ונוויס ביחס לתקנות איסור הלבנת הון והיכרות עם הלקוח.
במטרה להרחיב את בסיס הלקוחות שלנו אך לא להתפשר על הגישה מבוססת הסיכונים שלנו, הצגנו את תוכנית המתווך המאושר שלנו, במיוחד כדי לענות על הצרכים של מתווכים פיננסיים בינלאומיים המספקים שירותי נאמנות, שאחד המרכיבים בהם הוא ניהול חשבונות הבנק של לקוחותיהם.

pexels-fauxels-3184338.jpg
pexels-mikhail-nilov-8730964.jpg

מאפיינים עיקריים
תוכנית מתווך מאושר

 • יש לנו היכרות מעמיקה עם המודל העסקי, האתיקה והצרכים הבנקאיים של לקוחות המתווך;

 

 • אנו משיגים הערכה מפורטת של תקני הציות אחד של השני ושל נוהלי איסור הלבנת הון והיכרות עם הלקוח והנהלים בעת קביעת "שווי ערך";

 

 • אנו מקיימים דיאלוג פתוח ופרואקטיבי לגבי הדרכים והאמצעים למתן שירות טוב יותר לצורכי המתווך;

 

 • המתווך נדרש לבצע בדיקת נאותות מלאה לגבי הבעלות והמוטבים של כל החשבונות החדשים שמופנים אלינו;

 

 • אמנם אנו מוכנים לשקול פתיחת חשבונות חדשים על בסיס תיעוד חיוני בלבד, אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקרוא להמצאת מסמכי בדיקת נאותות מלאים בכל עת

יתרונות עיקריים
תוכנית מתווך מאושר

 •  תהליך הגשת בקשת חשבון קצר הנתמך במסמכי בדיקת נאותות חיוניים;

 

 • מסלול מהיר לבחינת בקשות ופתיחת חשבונות;

 

 •  צוות ייעודי ומחליפים שמוקצים למתווך המאושר, ובכך מבטיחים המשכיות בגישת ניהול קשרי הלקוחות;

 

 • מדריך תפעול מותאם אישית עם הסכם רמת שירות, הכולל תעריף תחרותי

 

 •  שותפות ארוכת טווח, מתגמלת הדדית ומהימנה

bottom of page